muzyka dawna
klasyczna, barokowa, renesansowa, średniowieczna, antyczna
informacje@muzykadawna.eu

KONCERTY i FESTIWALE --- WARSZTATY i KURSY --- WYDARZENIA I RECENZJE

PŁYTY CD --- PŁYTY DVD --- KSIĄŻKI

* * * * *

n a j b l i ż s z e   w a r s z t a t y   i   k u r s y   w   r o k u   2 0 1 5= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

od 27 czerwca do 4 lipca 2015
Fundacja Bednarska oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie


IX Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej
Kierownictwo naukowe i artystyczne prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz


kontakt: info i formularz zgłoszeniowy
Dorota Zimna / d.zimna@poczta.fm / + 48 501 827 750
Ewelina Kliczkowska / koncerty@bednarska.art.pl / + 48 603 674 584
Szymon Szetela / szymonszetela@gmail.com / + 48 501 390 922

KLASY MISTRZOWSKIE W y k ł a d o w c y
Marek Rzepka - śpiew (28.06-03.07)
Michael Schmidt - Casdorff - flet traverso, kameralistyka (29.06-03.07)
Peter Frankenberg - obój barokowy, Dutch Bach Society
Daniel Deuter - skrzypce barokowe, altówka barokowa
Markus Möllenbeck - wiolonczela barokowa (29.06-03.07)
prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz - klawesyn
Maria Erdman - klawikord, organy, podstawy basso continuo
prof. dr hab. Marek Toporowski - organy, kameralistyka (02-04.07)
dr hab. Ewa Mrowca - kameralistyka z realizacją b.c. na klawesynie
Anton Birula - lutnia, gitara, teorba, kameralistyka
Anna Kowalska - lutnia, gitara, teorba, kameralistyka
dr Dorota Zimna - kameralistyka, realizacja basso continuo
Jakub Kościukiewicz - basso continuo dla wiolonczel, kameralistyka
Marcin Tarnawski - orkiestra, kameralistyka, skrzypce, altówka
Romana Agnel - taniec dworski, choreografia, Cracovia Danza
Dariusz Brojek - taniec dworski, choreorelaksacja, ruch sceniczny, Cracovia Danza
Karolina Koślacz - viola da gamba (konsultacje)
Ewa Biały - psychoedukacja, trener NLP
Jacek Guzowski - kurs temperacji historycznych i strojenia klawesynu
Jakub Saniewski - profilaktyka i rehabilitacja aparatu ruchowego muzyków, Klinika Carolina Medical Center w Warszawie
Katarzyna Ewa Sokołowska - pianista - korepetytor
Małgorzata Sarbak - realizacja basso continuo


SEMINARIA MUZYKOLOGICZNE
dr hab. BARBARA PRZYBYSZEWSKA-JARMIŃSKA, Instytut Sztuki PAN – Zakład Muzykologii
dr hab. SZYMON PACZKOWSKI, Uniwersytet Warszawski – Instytut Muzykologii


Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej adresowane są do muzyków, rytmików i tancerzy (na różnych poziomach zaawansowania) - nauczycieli szkół muzycznych wszystkich stopni, studentów i absolwentów uczelni muzycznych, uczniów i absolwentów szkół muzycznych II stopnia, uczniów i nauczycieli szkół baletowych, zespołów kameralnych zajmujących się muzyką dawną oraz grup wokalno - instrumentalno - tanecznych działających przy ośrodkach kulturalnych.
Interdyscyplinarny charakter Kursów łączy praktykę muzyczną z tańcem, z mocnym ugruntowaniem wiedzy teoretycznej. Szeroka oferta dydaktyczna, skierowana jest nie tylko do osób zaznajomionych już z zagadnieniami wykonawczymi muzyki dawnej, ale przede wszystkim do uczestników (uczniów, studentów, a zwłaszcza nauczycieli szkodnictwa artystycznego) pragnących poznać i poszerzyć zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych, doskonaląc zarazem własny warsztat artystyczny i dydaktyczne kompetencje. Akceptowane są zarówno instrumenty historyczne jak również współczesne. W seminariach kameralistyki mogą brać udział również uczestnicy grający na instrumentach spoza dyscyplin wymienionych w bloku „A”. W czasie kursów stosowane będą materiały urtextowe i źródłowe.
Bardzo bogata oferta dydaktyczna kursów uporządkowana została wg czterech bloków tematycznych. Każdy z uczestników może wybrać więcej niż jedna specjalność z bloku A, jak również uczestniczyć we wszystkich pozostałych zajęciach tj. seminariach naukowych i wykładach tematycznych z bloku B, seminariach uzupełniających – blok C; oraz muzycznych prezentacjach – blok D.

MUZYKA DAWNA - największy wybór płyt CD, DVD i wydawnictw:
Galeria Camera di Foto - muzyka dawna przez 7 dni w tygodniu w godz. 11-20
Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa, tel. 22 828 40 28, galeria@cameradifoto.eu
www.cameradifoto.eu

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

11–19 lipca 2015
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa


XXII Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej
GŁOS I INSPIRACJA GŁOSEM W MUZYCE DAWNEJ

Dyrektor artystyczny Agata Sapiecha


TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 15 lipca 2015
Formularz zgłoszeniowy

KLASY MISTRZOWSKIE W y k ł a d o w c y
śpiew solo Kai Wessel
śpiew solo, zespoły wokalne Jan Van Elsacker
taniec historyczny, etykieta dworska Romana Agnel
skrzypce, altówka, kwartety, orkiestra Simon Standage
skrzypce, altówka, zespoły Agata Sapiecha
wiolonczela Teresa Kamińska
lutnia, teorba, gitara, mandora Jan Čižmář
flet traverso Małgorzata Wojciechowska
flet podłużny, zespoły Daniël Brüggen
obój Frank de Bruine
fagot Donna Agrell
perkusja Maarten Van der Valk
klawesyn, basso continuo Nicholas Parle


Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej to kurs mistrzowski o ustalonej, wieloletniej renomie z udziałem najwybitniejszych pedagogów z kraju i zagranicy. W zajęciach Akademii nacisk kładzie się nie tylko na praktykę w zakresie poszczególnych specjalności, ale także na interdyscyplinarność oraz umiejętność pracy zespołowej.

MUZYKA DAWNA - największy wybór płyt CD, DVD i wydawnictw:
Galeria Camera di Foto - muzyka dawna przez 7 dni w tygodniu w godz. 11-20
Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa, tel. 22 828 40 28, galeria@cameradifoto.eu
www.cameradifoto.eu

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

24-30 lipca 2015
Dwór Sarny (niem. Schloss Scharfeneck) - Ścinawka Górna w powiecie kłodzkim


I Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Dawnej w Sarnach

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 15 lipca 2015
Formularz zgłoszeniowy

W y k ł a d o w c y
Piotr Kusiewicz (Akademia Muzyczna, Gdańsk) tenor
Jakub Burzyński (La Tempesta) kontratenor
Martyna Pastuszka (Orkiestra Historyczna) skrzypce
Arno Paduch (Johann Rosenmüller Ensemble) cynk
Wim Becu (Oltremontano) puzon


K o r e p e t y t o r z y
Barbara Świderska (pozytyw)
Anna Fijałkowska (pozytyw)
Andrzej Zawisza (klawesyn)


P r o g r a m
24-25 lipca Przybycie wykładowców i uczestników kursu
25 lipca Powitanie uczestników – inauguracja Letniej Szkoły
25-28 lipca Zajęcia indywidualn
26 lipca Koncert lektorów
28 lipca Wycieczka do Broumova
29-30 lipca Próby muzyczne Gloria in excelsis
30 lipca Koncert finałowy


Kurs przeznaczony jest dla studentów i absolwentów uczelni muzycznych, posiadających pewne doświadczenie oraz biegłość techniczną w swojej dziedzinie. Główny nacisk podczas zajęć położony będzie na interpretację i stylowe wykonanie muzyki kameralnej wczesnego baroku, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w małych zespołach, w ramach interakcji wokalno-instrumentalnej. To jedyna w swoim rodzaju okazja do wykonania rzadko spotykanego repertuaru z udziałem cynku, skrzypiec, puzonu i głosów.
Z uwagi na określony profil repertuarowy tegorocznej Szkoły, zachęcamy uczestników do skupienia się na twórczości kompozytorów pierwszej połowy XVII wieku. Wybrane utwory kameralne z tej grupy będą zaprezentowane podczas koncertu finałowego.


KOSZT UCZESTNICTWA W KURSIE WYNOSI 1000 PLN
Powyższa suma obejmuje opłatę za kurs, noclegi w dwuosobowych pokojach oraz całodzienne wyżywienie (trzy posiłki) przez okres trwania Szkoły. Zainteresowanych udziałem w kursach prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz - najpóźniej do 15 lipca 2015 - wpłatę 1.000 zł na konto organizatora:
Stowarzyszenie Musica Humana z siedzibą w Warszawie
PL76 2030 0045 1110 0000 0396 5940
Bank BGŻ SWIFT: GOPZPLPW
- w tytule wpłaty prosimy wpisać: "Opłata za kurs"

kontakt: Anna Fijałkowska (koordynator) tel. +48 605 105 426, e-mail: mail@latempesta.pl


W dniach 24-30 lipca 2015 roku w Dworze Sarny położonym pomiędzy Górami Stołowymi a Sowimi odbędą się muzyczne kursy mistrzowskie w specjalności śpiewu solowego, cynku, skrzypiec barokowych i dawnego puzonu. Tematem Letniej Szkoły jest muzyka pierwszej połowy siedemnastego wieku, w szczególności twórczość Claudio Monteverdiego. Jego monumentalne Gloria in excelsis, obok solowych występów uczestników szkoły, zabrzmi na koncercie finałowym, wykonane wspólnymi siłami wszystkich uczestników. Uczestnicy, oprócz udziału w wykonaniu Glorii Monteverdiego, będą mogli zaprezentować podczas koncertu finałowego utwory kameralne przygotowane podczas zajęć z wykładowcami. Będzie to niepowtarzalna okazja do pracy w ramach oryginalnego instrumentarium nad repertuarem niezwykle rzadko w Polsce wykonywanym.

Wykładowcami kursów będą uznani specjaliści wykonawstwa muzyki dawnej: Piotr Kusiewicz i Jakub Burzyński (śpiew solowy), Martyna Pastuszka (skrzypce barokowe), Arno Paduch (cynk) oraz Wim Becu (puzon barokowy). Zajęcia indywidualne odbywać się będą na terenie Dworu Sarny oraz Pałacu Letniego. Do dyspozycji uczestników będą kompetentni korepetytorzy: Barbara Świderska (pozytyw), Anna Fijałkowska (pozytyw), Andrzej Zawisza (klawesyn).

Zajęcia i koncerty odbywać się będą w otoczeniu Dworu Sarny (niem. Schloss Scharfeneck) – obiektu w trakcie intensywnej rewitalizacji - oraz Pałacu Letniego. Obiekty położone są w miejscowości Ścinawka Górna w powiecie kłodzkim. Bezpośrednie sąsiedztwo Gór Stołowych oraz Gór Sowich zapewni niezwykłe warunki pracy, sprzyjające skupieniu na doskonaleniu umiejętności. Program Letniej Szkoły 2015 obejmuje lekcje indywidualne w poszczególnych klasach wokalnych i instrumentalnych, pracę w zespołach kameralnych, koncert wykładowców kursu w Pałacu Letnim oraz koncert finałowy uczestników w dworskiej Kaplicy św. Jana Nepomucena.

Dodatkową atrakcją Szkoły będzie wycieczka do pobliskiego, niedawno odrestaurowanego obiektu klasztornego w czeskim Broumovie. Uczestnicy oraz wykładowcy rozlokowani będą w okolicznych obiektach zabytkowych i gospodarstwach agroturystycznych, z zapewnionym całodziennym wyżywieniem. Działająca w czasie trwania Szkoły kawiarnia ułatwi integrację uczestników, stanowić będzie naturalne miejsce do odbywania swobodnych dyskusji na temat muzyki barokowej przy filiżance kawy, lampce wina czy kuflu lokalnego piwa.

MUZYKA DAWNA - największy wybór płyt CD, DVD i wydawnictw:
Galeria Camera di Foto - muzyka dawna przez 7 dni w tygodniu w godz. 11-20
Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa, tel. 22 828 40 28, galeria@cameradifoto.eu
www.cameradifoto.eu

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

od 25 lipca do 2 sierpnia 2015
Zamek Biskupów Warmińskich, Lidzbark Warmiński
oraz Stoczek Klasztorny, Olsztyn i Orneta


Varmia Musica Academia
II edycja festiwalu Energa Varmia Musica: Słowiańska moc


zapisy na warsztaty muzyczne: Varmia Musica Academia
kontakt: Ludmiła Piestrak, tel. 787 626 508, e-mail: ludmila@varmiamusica.pl

KLASY MISTRZOWSKIE W y k ł a d o w c y
Anna Mikołajczyk
Dóra Ombodi
Ewa Mrowca
Benjamin Bayl
Tomasz Wesołowski
Marek Niewiedział
Zbigniew Pilch
Jarosław Thiel
Marta Niedźwiecka
Piotr Chrupek
Bartosz Kokosza
Tomasz Dobrzański
Radosław Kamieniarz
Mirosław Feldgebel
oraz Heilsberg Kapelle


Serdecznie zapraszam na II edycję festiwalu Energa Varmia Musica. Ubiegłoroczne gorące przyjęcie zarówno przez publiczność, jak i wszystkich współtworzących to wydarzenie, nie tylko napawa satysfakcją, ale nakłada też przyjemny obowiązek twórczych poszukiwań repertuarowych oraz pozwala na odważne snucie planów na przyszłość.
Tegoroczne hasło festiwalu "Słowiańska moc" ma zwrócić uwagę słuchaczy na dorobek kompozytorów pochodzenia słowiańskiego oraz twórców działających w tym właśnie kręgu kulturowym. Idea ta pozwala stworzyć nieco mniej konwencjonalny program. Brak wielkich, powszechnie znanych i szanowanych nazwisk takich kompozytorów, jak Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel czy Antonio Vivaldi, nie powinien wadzić publiczności, która będzie miała okazję poznać spuściznę twórców przez nieubłagane prawa rynku spychaną w stopniowe zapomnienie i znaną tylko wąskiemu gronu specjalistów. Wierzę, że ta koncepcja przypadnie słuchaczom oraz samym muzykom do gustu, dla wielu stanowiąc źródło inspiracji oraz powód do dumy lub może pogłębionej refleksji dotyczącej wpływu Słowian na dziedzictwo kultury europejskiej.
Koncerty odbywać się będą jak zwykle w obiektach szczególnych i niezwykłych, i może czasami mało oczywistych, ale organizatorzy festiwalu po raz kolejny będą chcieli zwrócić uwagę szerszej publiczności na cenne zabytki Warmii, by nie tylko włączyć je ponownie w nurt poszukiwań turystycznych, ale i ożywić kulturalnie. Zachęcam do zapoznania się z programem festiwalu, z którego dowiedzieć się można, gdzie dokładnie w tym roku koncertujemy, a także kto ze znamienitych artystów uświetni II edycję festiwalu Varmia Musica.
Marek Niewiedział

MUZYKA DAWNA - największy wybór płyt CD, DVD i wydawnictw:
Galeria Camera di Foto - muzyka dawna przez 7 dni w tygodniu w godz. 11-20
Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa, tel. 22 828 40 28, galeria@cameradifoto.eu
www.cameradifoto.eu

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

od 28 czerwca do 5 lipca 2014 w Warszawie
Fundacja Bednarska oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina przy ul. Bednarskiej 11


VIII LETNIE KURSY METODYCZNE MUZYKI DAWNEJ
Kierownictwo naukowe i artystyczne prof. Urszula Bartkiewicz

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 20 MAJA 2014, więcej infomacji www.muzykadawna.org

Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej adresowane są do muzyków, tancerzy i rytmików (na różnych poziomach zaawansowania) - nauczycieli szkół muzycznych wszystkich stopni, studentów i absolwentów uczelni muzycznych, uczniów i absolwentów szkół muzycznych II stopnia, uczniów i nauczycieli szkół baletowych, zespołów kameralnych zajmujących się muzyką dawną oraz grup wokalno - instrumentalno - tanecznych działających przy ośrodkach kulturalnych. Interdyscyplinarny charakter Kursów łączy praktykę muzyczną z tańcem, z mocnym ugruntowaniem wiedzy teoretycznej. Szeroka oferta dydaktyczna, skierowana jest nie tylko do osób zaznajomionych już z zagadnieniami wykonawczymi muzyki dawnej, ale przede wszystkim do uczestników (uczniów, studentów, ale zwłaszcza nauczycieli szkodnictwa artystycznego) pragnących poznać i poszerzyć zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych, doskonaląc zarazem własny warsztat artystyczny i dydaktyczne kompetencje. Akceptowane są zarówno instrumenty historyczne jak również współczesne, a w zespołach kameralnych z basso continuo również pozostałe instrumenty dęte oraz smyczkowe. W czasie kursów stosowane będą materiały urtextowe i źródłowe.

Wykładowcy VIII edycji Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej
MAREK RZEPKA - śpiew, zespoły wokalne (Hochschulefür Musik und Theater Leipzig, Hochschulefür Musik, Theater undMedienHannover, Akademia Muzyczna w Krakowie)
PETER FRANKENBERG - obój barokowy (Netherlands Bach Collegium)
MICHAEL SCHMIDT - HASDORFF - flet traverso (18-th Century Orchestra, HMT München, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy)
DANIEL DEUTER - skrzypce barokowe (CordArteEnsamble, BatzdorferHofkapelle (koncertmistrz), Akademia Muzyczna w Bydgoszczy)
MARKUS MÖLLENBECK - wiolonczela barokowa (Musica Antiqua Köln,FolkwangUniwersität der KünsteEssen, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy)
URSZULA BARTKIEWICZ - klawesyn (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie)
MARIA ERDMAN - klawikord, organy, podstawy basso continuo (Akademii Muzyczna w Krakowie, ZPSM im F. Chopina w Warszawie)
ANTON BIRULA - lutnia, gitara, teorba, kameralistyka (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, ZPSM im F. Chopina w Warszawie)
ANNA KOWALSKA - lutnia, gitara, teorba, kameralistyka (Opera Kameralna w Warszawie, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie)
DOROTA ZIMNA - kameralistyka, realizacja basso continuo (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Laboratoire de la Musique)
JAKUB KOŚCIUKIEWICZ - basso continuo dla wiolonczel, kameralistyka (MusicaeAntiqueCollegiaeVarsoviense, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Akademia Muzyczna im. K. i G. Bacewiczów w Łodzi, ZPSM im F. Chopina w Warszawie)
MARCIN TARNAWSKI - orkiestra, kameralistyka, skrzypce, altówka (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Opera Nova w Bydgoszczy,Laboratoire de la Musique)
ROMANA AGNEL - taniec dworski, choreografia (Cracovia Danza)
DARIUSZ BROJEK - taniec dworski, choreorelaksacja, ruch sceniczny (Cracovia Danza)
KAROLINA KOŚLACZ - viola da gamba (konsultacje) (ZPSM im. F. Chopina w Warszawie)
EWA BIAŁY - psychoedukacja (Poznań - trener NLP)
JACEK GUZOWSKI - kurs temperacji historycznych i strojenia klawesynu (ZPSM im. F. Chopina, ZPSM im. K. Szymanwoskiego, ZPOSM I i II st. nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie)
MAŁGORZATA KACZMARSKA - zajęcia aktorskie, prezentacja sceniczna (Akademia teatralna im. A. Zelwerowicza,Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie)
JAKUB SANIEWSKI - profilaktyka i rehabilitacja aparatu ruchowego muzyków (Klinika Carolina Medical Center w Warszawie)
KATARZYNA EWA SOKOŁOWSKA (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ZPSM im F. Chopina w Warszawie)
KRZYSZTOF GARSTKA - realizacja basso continuo (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
MAŁGORZATA SARBAK - realizacja basso continuo (ZPSM im F. Chopina w Warszawie)
PAWEŁ PAWŁOWICZ - realizacja basso continuo (Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy)


SEMINARIA MUZYKOLOGICZNE
dr hab. BARBARA PRZYBYSZEWSKA-JARMIŃSKA (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk - Zakład Muzykologii)
dr hab. SZYMON PACZKOWSKI (Uniwersytet Warszawski - Instytut Muzykologii)
mgr BARBARA ŚWIDERSKA (Biblioteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego)


SEMINARIUM IMPROWIZACJI W MUZYCE BAROKOWEJ "The ScrollEnsamble"
Robert de Bree obój barokowy / flety proste (Holandia)
James Hewitt skrzypce (Wielka Brytania)
FlorenciaBardavid viola da gamba (Chile)
Marcin Świątkiewicz klawesyn (Polska)


Bardzo bogata oferta dydaktyczna kursów uporządkowana została wg czterech bloków tematycznych. Każdy z uczestników może wybrać więcej niż jedna specjalność z bloku A, jak również uczestniczyć we wszystkich pozostałych zajęciach tj. seminariach naukowych i wykładach tematycznych z bloku B, seminariach uzupełniających - blok C; oraz muzycznych prezentacjach - blok D.

BLOK A - seminaria artystyczne z wykładami, lekcjami otwartymi, indywidualnymi konsultacjami artystycznymi dotyczące praktyk wykonawczych muzyki dawnej oraz metod ich nauczania i stosowania, w następujących dyscyplinach:
śpiew solowy i zespoły wokalne, flet traverso, obój barokowy, skrzypce barokowe i altówka, wiolonczela barokowa, klawesyn, lutnia, gitara, teorba, organy, klawikord, podstawy basso continuo, kameralistyka, orkiestra, taniec dworski.

BLOK B - Seminaria naukowe z wykładami i panelami dyskusyjnymi
prowadzone przez wykładowców kursu oraz ekspertów m.in. PAN i Instytutu Muzykologii UW; przedstawiające i porównujące dotychczasowe wyniki badań historyczno-muzycznych, metody poszukiwania traktatów historycznych oraz innych materiałów źródłowych; omawiające zagadnienia polskiej literatury muzycznej w kontekście europejskim oraz inne aspekty metodyczne problematyki wykonawczej muzyki dawnej, obejmujące wiedzę z zakresu retoryki muzycznej, ekspresji, improwizacji, ornamentyki, harmonii, temperacji historycznych i instrumentarium.

BLOK C- Zajęcia uzupełniające z wykładami warsztatami i konsultacjami

Seminarium improwizacji w muzyce barokowej (Seminarium z prezentacją muzyczną oraz ćwiczenia warsztatowe - zajęcia zbiorowe i w grupach): To nowatorskie podejście w nauczaniu i wykonawstwie muzyki dawnej w oparciu o element improwizacji (zwłaszcza improwizacji zespołowej) silnie aktywizujące kreatywność i muzyczną wyobraźnie, pozwalające na pełne wykorzystanie wiedzy teoretycznej praktyce muzycznej. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich uczestników kursów i przebiegać będą w formie zbiorowych wykładów z prezentacją muzyczną oraz warsztatów w grupach. Grupy dobierane są w taki sposób, aby w każdej znalazły się zarówno osoby grające na instrumentach realizujących basso continuo jak i osoby grające na instrumentach melodycznych. Umożliwia to wspólną pracę nad improwizowanymi formami muzyki kameralnej. Tematyka zajęć obejmuje : improwizowany kontrapunkt i dyminucje, improwizowane basso continuo, preludium improwizowane, toccata wenecka, improwizowanie do danego basu ostinatowego (np. Passacaglia, Bergamasca)
Seminarium zakończy wspólne "Barokowe jam session"

Kurs temperacji historycznych i strojenia klawesynu (wykład i ćwiczenia warsztatowe).

Psychoedukacja - nowoczesne techniki rozwoju dla artystów (wykład i ćwiczenia warsztatowe): trema, pamięć i wyobraźnia muzyczna, strategia ćwiczenia, modelowanie jako sposoby ćwiczenia, sposoby pobudzania kreatywności i motywacji, komunikacja w muzyce

Profilaktyka rehabilitacja aparatu ruchowego u muzyków i tancerzy (wykład i konsultacje indywidualne z rehabilitantem): anatomia aparatu ruchu, aspekt ergonomii w pracy, profilaktyka, sposoby przeciwdziałania i korygowania ustawienia ciała podczas gry; przykłady ćwiczeń relaksujących i rozciągających grupy mięśniowe po grze.

Prezentacja sceniczna (wykład i ćwiczenia warsztatowe): zajęcia aktorskie, technika i wyrazistość mowy, współpraca z reżyserem, zasad ruchu scenicznego, umiejętność poruszania się na scenie, symbole i struktury ruchowe,

Choreorelaksacja (warsztaty ruchowe): viola da gamba (konsultacje praktyczne), basso continuo dla wiolonczel, praca z akompaniatorem

BLOK D - Prezentacje artystyczne - audycje, koncerty:
Koncert wykładowców
Koncerty i audycje sekcyjne uczestników
Koncerty w ramach Festiwalu Mazovia Goes BaroqueZajęcia odbywać się będą w Warszawie w:
Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina (ul. Bednarska 11)
Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza (ul. Moliera 4/6)
Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza (ul. Miodowa 22/24)
Galerii Skwer filii Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny (ul. Krakowskie Przedmieście 60a - Skwer Hoovera)
Kościele Akademickim Św. Anny (ul. Krakowskie Przedmieście 68).

MUZYKA DAWNA - największy wybór płyt CD, DVD i wydawnictw:
Galeria Camera di Foto - muzyka dawna przez 7 dni w tygodniu w godz. 11-20
Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa, tel. 022 828 40 28, galeria@cameradifoto.eu
www.cameradifoto.eu

A R C H I W U M   2 0 1 3
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


od 29 czerwca do 7 lipca 2013 w Warszawie
Fundacja Bednarska oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina przy ul. Bednarskiej 11


VII LETNIE KURSY METODYCZNE MUZYKI DAWNEJ
Kierownictwo naukowe i artystyczne prof. Urszula Bartkiewicz

Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej adresowane są do muzyków i tancerzy - nauczycieli szkół muzycznych wszystkich stopni, studentów i absolwentów uczelni muzycznych, uczniów i absolwentów szkół muzycznych II stopnia, uczniów i nauczycieli szkół baletowych, zespołów kameralnych zajmujących się muzyką dawną oraz grup wokalno - instrumentalno - tanecznych działających przy ośrodkach kulturalnych.

Siódma edycja LKMMD będzie dotyczyć praktyk wykonawczych muzyki dawnej oraz metod ich nauczania i stosowania w następujących dyscyplinach:
- śpiew
- skrzypce barokowe, altówka
- flet traverso
- wiolonczela barokowa
- klawesyn
- lutnia
- gitara
- organy
- klawikord
- realizacja basso continuo
- kameralistyka
- orkiestra
- taniec dworski
- historyczne temperacje muzyczne

Celem kursów jest doskonalenie metod nauczania oraz aktualizowanie wiedzy metodologicznej.
Przewidziane są także zajęcia psychoedukacyjne oraz z zakresu profilaktyki i rehabilitacji chorób narządu ruchu wynikających z przeciążeń bądź niewłaściwego używania aparatu gry. VII LKMMD będą obejmować wykłady, lekcje otwarte, muzykowanie zespołowe uczestników, pokazy, koncerty wykładowców i uczestników, warsztaty tańca, choreorelaksacji, psychoedukacji, strojenia , profilaktyki i rehabilitacji narządu ruchu, W programie znajdą się zajęcia wspólne dla wszystkich, jak i sekcyjne, zgodnie z wybraną przez uczestnika dyscypliną.
Akceptowane są instrumenty historyczne i współczesne, a w zespołach kameralnych z basso continuo również pozostałe instrumenty dęte oraz smyczkowe.

Zajęcia odbywać się będą w Warszawie m.in. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina przy ul. Bednarskiej 11, w Kościele św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu 68, w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza przy Miodowej 22/24 oraz na Skwerze Hoovera (filia Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny) przy Krakowskim Przedmieściu 60a.


ZGŁOSZENIA na kurs przyjmujemy do 20 maja 2013
Szczegółowe informacje www.muzykadawna.org
plakat plakat.jpg
mail: infomuzykadawna@gmail.com


I m p r e z y   t o w a r z y s z ą c e,  

29 czerwca 14:00-20:00,   WSTĘP WOLNY
sala koncertowa ZPSM im. F. Chopina w Warszawiem, ul. Bednarska 11
1. dr hab. Szymon Paczkowski (Uniwersytet Warszawski): wykład "Bach and Poland In 18-th century"
2. prof. Urszula Bartkiewicz: panel dyskusyjny "Edukacja muzyczna - nowe wyzwania w przededniu reformy szkolnictwa artystycznego"
Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres: koncerty@bednarska.art.pl

od 3 do 7 lipca 2013, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
Szóste Sympozjum Bachowskie Grupy Badawczej Bach Network UK (The Sixth J. S. Bach Dialogue Meeting)
- informacje www.bach-dialogue-meeting.uw.edu.pl

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


od 3 do 7 lipca 2013 w Warszawie
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 32


SZÓSTE SYMPOZJUM BACHOWSKIE
The Sixth J. S. Bach Dialogue Meeting

Instytut Muzykologii będzie od 3 do 7 lipca 2013 roku gospodarzem Szóstego Sympozjum Bachowskiego Grupy Badawczej Bach Network UK (The Sixth J. S. Bach Dialogue Meeting).
Konferencja składać się będzie przede wszystkim z posiedzeń tematycznych (1,5-2 godz.), ułożonych i przygotowanych wcześniej przez zorganizowane grupy doświadczonych badaczy (Dialogue Session Groups) oraz z referatów indywidualnych, prezentowanych w sesjach pod ogólnym hasłem "Burning Issues".
Przewidziana jest również sesja dla młodych naukowców (Young Scholars' Forum), w ramach której zaproszeni studenci i doktoranci będą mieli możliwość krótkiej prezentacji (10-15 minut) oraz szansę publicznej dyskusji swoich tez ze światowymi autorytetami w dziedzinie badań nad Janem Sebastianem Bachem.

Fakt, iż spotkanie będzie miało miejsce w Warszawie stwarza szczególną okazję, by oprócz tradycyjnych nurtów badań nad Bachem, w centrum podejmowanych problemów znalazły się zagadnienia związków Bacha z Polską i Europą Środkowo-Wschodnią oraz Wschodnią (m.in. w kontekście relacji polsko-saskich w czasach Augusta II i III, różnego rodzaju powiązań kompozytora z dworem królewskim i dworami magnackimi w Rzeczypospolitej, transferu jego dzieł na ten obszar, działalności jego uczniów w Polsce, np. Mizlera, Goldberga, Kirnbergera itd.). Dyskutowane mają też być problemy szeroko rozumianej recepcji.
Abstrakty sesji tematycznych (Dialogue Session Groups) i referatów indywidualnych przyjmowane były do końca października 2012.

Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.
KONTAKT: Szymon Paczkowski, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa
sz.paczkowski@poczta.uw.edu.pl


6-14 lipca 2013 r. ===========================================

XX Jubileuszowa Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej
"Arcangelo Corelli i jego spadkobiercy"


Od 1992 roku w Wilanowie na kursach i warsztatach Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej spotykają się uczniowie, studenci z Polski i zagranicy, nauczyciele szkolni i akademiccy, aby poznać muzykę dawną i zdobyć wiedzę o niej w kontekście historycznym i narodowym, doskonalić swoje umiejętności wykonawcze i interpretacyjne. Wykładowcami są najwybitniejsi artyści i pedagodzy z Polski, Niemiec, Anglii, Holandii i Francji. Kursy Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej stworzyły znakomitą okazję wspólnej działalności koncertowej.

Organizatorzy: Fundacja Concert Spirituel.
Współorganizatorem koncertów jest Muzeum Pałac w Wilanowie.
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona.


Koncerty w Muzeum Pałacu w Wilanowie w ramach XX MLAMD


8 lipca, Sala Biała, godz. 19.00 - Koncert I
Schubert, Die Winterreise (pierwsze tego rodzaju wykonanie w Polsce)
Transmisja Europejskiej Unii Radiowej za pośrednictwem Programu 2 Polskiego Radia
w y k o n a w c y
Jan Van Elsacker - tenor
Katarzyna Drogosz - fortepian historyczny9 lipca, Sala Biała, godz. 18.00 - Koncert II
w y k o n a w c y
Nicholas Parle - recital klawesynowy
W programie m.in.: opracowania concerti grossi A.Corellego na klawesyn solo oraz transkrypcje koncertów A. Vivaldiego i B.Marcella autorstwa J.S. Bacha


10 lipca, Sala Biała, godz. 18.00 - Koncert III
w y k o n a w c y
Laureat Złotej Harfy Eola XXXV Festiwalu Schola Cantorum w Kaliszu:
Zespół Hortus Musicus z Mielca
kier. art. Tomasz Nowakowski11 lipca, Sala Biała, godz. 18.00 - Koncert IV
"Mistrzowie i uczniowie XX MLAMD" - instrumenty dęte i bc
w y k o n a w c y
Małgorzata Wojciechowska - traverso
Donna Agrell - bassoon
Daniel Brüggen - recorder
Frank de Bruine - oboe12 lipca, Sala Biała, godz. 18.00 - Koncert V
"Choreografia i taniec w czasach Corellego
w y k o n a w c y
Taniec - Romana Agnel i Dariusz Brojek (Cracovia Danza)
Choreografia - oryginalna z XVIII w. oraz autorstwa R. Agnel


13 lipca, Oranżeria, godz. 18.00
Koncert uczestników XX MLAMD (z udziałem pedagogów)
* wstęp na koncert po wykupieniu biletu do parku

koniec XX Jubileuszowej Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej
===========================================

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wkrótce pełne info
o warsztatch Muzyki Dawnej w Polsce
w okresie maj--sierpień 2013= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=========== ARCHIWUM 2012

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


od 3 do 10 lutego 2013 w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2


XI Forum
MUZYKA DAWNA na UMFC
<--- strona oficjana, szczegóły
S Z K O Ł A   C O R E L L E G O - temat przewodni XI Forum

Międzywydziałowe Studium Muzyki Dawnej UMFC w Warszawie
Kierownictwo artystyczne Agata Sapiecha
Patronat JM Rektora prof. zw. Ryszarda Zimaka

KLASY MISTRZOWSKIE
ŚPIEW SOLO - Anna Mikołajczyk
FLET TRAVERSO - Małgorzata Wojciechowska
FLET PODŁUŻNY - Tomasz Dobrzański, Marek Nahajowski
OBÓJ - Elisabeth Baumer
SKRZYPCE, ALTÓWKA - Agata Sapiecha
WIOLONCZELA, VIOLA DA GAMBA - Jörg Zwicker
WIOLONCZELA - Teresa Kamińska
FAGOT - Szymon Józefowski
KLAWESYN - Anne Marie Dragosits
ORKIESTRY - Agata Sapiecha, Tomasz Pokrzywiński
TANIEC - Romana Agnel

WARSZTATY
- gry na instrumentach historycznych i współczesnych
- śpiewu solo
- zespołów kameralnych
- orkiestry historycznej i współczesnej w repertuarze barokowym
- tańca historycznego

WYKŁADY I PREZENTACJE - wstęp wolny
- - - - - P O N I E D Z I A Ł E K   4 lutego, godz. 15.00 / Audytorium Szymanowskiego:
1. Piotr Wilk - Instytut Muzykologii UJ Kluczowe problemy barokowego koncertu
- - - - - S O B O T A   9 lutego, od godz. 11.00 / Sala 303:
2. Katarzyna Pilipiuk - obój barokowy
D'amore, da caccia i rożek angielski. Oboista, hoboista i piszczek.
Różne oblicza osiemnastowiecznego oboju i osiemnastowiecznych oboistów

3. Szymon Józefowski - fagot barokowy
Od zurny do basson. Historia fagotu G.F. Handel 1685-1759 J.G. Janitsch 1708-1763 G.B. Platti 1700-1762 G.P. Telemann 1681-1767

KONCERTY - wstęp wolny
----- niedziela 3 lutego o godz. 17.00
KONCERT INAUGURACYJNY
Capella Leopoldina (na instrumentach barokowych):
- Sandra Koppensteiner - flet traverso,
- Elisabeth Baumer - obój,
- Ulrike Engel - skrzypce,
- Jörg Zwicker - wiolonczela, viola da gamba,
- Anne Marie Dragosits - klawesyn
kompozytorzy:
G.F. Haendel 1685-1759, J.G. Janitsch 1708-1763
G.B. Platti 1700-1762, G.P. Telemann 1681-1767

- - - WIELKI KONCERT FINAŁOWY - - -
niedziela 10 lutego, godz. 17.00 - wstęp wolny

GEORG FRIEDRICH HANDEL (1685-1756)
Sonata triowa c-moll op. 2 nr 1a HWV 386 (ok. 1718):
I. Largo / II. Allegro / III. Andante / IV. Allegro
ELISABETH BAUMER obój, AGATA SAPIECHA skrzypce, JÖRG ZWICKER wiolonczela, ANNE MARIE DRAGOSITS klawesyn

GEORG FRIEDRICH HANDEL (1685-1756)
Neun deutschen Arien (1724-1727; tekst: Barthold Heinrich Brockes; wybór):
nr 4 - Susse Stille, sanfte Quelle HWV 205 / nr 5 - Singe, Seele, Gott zum Preise HWV 206 / nr 6 - Meine Seele hort im Sehen HWV 207
stypendystki Austria Barock Academie/Gmunden: EWA LESZCZYŃSKA sopran, JOANNA KANIEWSKA skrzypce
oraz TOMASZ POKRZYWIŃSKI wiolonczela, KRZYSZTOF GARSTKA klawesyn

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)
Koncert "Paryski" C-dur nr 5 RV 114:
I. Allegro / II. Adagio / III. Chacona
ORKIESTRA XI FORUM

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)
L'Egyptienne - z Suity klawesynowej g-moll
(ze zbioru Nouvelles Suites de Pieces de Clavecin 1726-1727)
KATARZYNA KLUCZYKOWSKA klawesyn, KAMILA POZIMKA flet podłużny, ADAM JASTRZĘBSKI klawesyn

GEORG FRIEDRICH HANDEL (1685-1756)
Radamisto HWV 12 (1720; libr. Nicola Francesco Haym; fragmenty)
Recytatyw: Morir per un tiranno? / Aria: Vanne, sorella ingrata
PAWEŁ KOWALEWSKI tenor, ORKIESTRA XI FORUM

GEORG FRIEDRICH HANDEL (1685-1756)
Armida abbandonata HWV 105 (1707; wybór):
nr 3. Recytatyw: Per te mi struggo, infido / nr 5. Aria: Venti, fermate
MARTA CZARKOWSKA sopran, ORKIESTRA XI FORUM

- - - - - Przerwa 20 minut

Tabulatura Jana z Lublina (1540)
Jeszcze Marcinie / Rex

ARCANGELO CORELLI (1653-1713)
Concerto grosso F-dur op. 6 nr 9 (ok. 1714):
I. Preludio. Largo / II. Allemanda. Allegro / III. Corrente. Vivace / IV. Gavotta. Allegro / V. Adagio / VI. Minuetto. Vivace
Concertino: AGATA SAPIECHA skrzypce, ANNA WCISŁO skrzypce, MARTA KOTASZEWSKA wiolonczela, ORKIESTRA XI FORUM

GEORG FRIEDRICH HANDEL (1685-1756)
Sonata triowa B-dur op. 2 nr 3 HWV 388 (ok. 1718):
I. Andante / II. Allegro / III. Largetto / IV. Allegro
MARIA BANASZAK obój, KAROLINA SZYMANIK obój, MARTA TRZCIONKOWSKA obój, BERNARD ŁASECKI fagot, WERONIKA JANYST klawesyn

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Sonata g-moll BWV 1029 (ok. 1720; wybór):
I. Vivace
ANNA LUIZA ALEKSANDROW altówka, ANDREW WRONKA-MOECKEL klawesyn

WILLEM DE FESCH (1687-1761)
Sonata C-dur op. 8 nr 4 (1736):
I. Largo / II. Vivace
KOTASZEWSKA wiolonczela, MACIEJ MILCZAREK klawesyn

FRANCOIS COUPERIN (1668-1733)
Septieme Concert (wybór)- ze zbioru Les gouts-reunis, ou Nouveaux concerts (ok. 1724):
I. Gravement, et gracieusement
ALEKSANDRA BRZÓSKOWSKA skrzypce, MACIEJ MILCZAREK klawesyn

FRANCESCO GEMINIANI (1687-1762)
Follia ze zbioru Concerti Grossi (1729; opr. Sonaty op. 5 nr 12 "La Folia" A. Corellego)
Concertino: AGATA SAPIECHA skrzypce, ALEKSANDRA BRZÓSKOWSKA skrzypce, TOMASZ POKRZYWIŃSKI wiolonczela, ORKIESTRA XI FORUM

- - - - - ORKIESTRA XI FORUM
- Skrzypce: Agata Sapiecha, Aleksandra Brzóskowska, Anna Wcisło, Michał Bereza
- Flet podłużny: Kamila Pozimka
- Altówki: Anna Luiza Aleksandrow, Natalia Reichert
- Wiolonczele: Tomasz Pokrzywiński, Marta Kotaszewska, Magdalena Piekarczyk
- Klawesyn, pozytyw: Krzysztof Garstka. Weronika Janyst, Adam Jastrzębski, Agata Meissner, Maciej Milczarek

- - - - - TANCERZE: Agata Meissner, Helena Szuhalska
Choreografia: Romana AgnelSPRZEDAŻ płyt CD i DVD z muzyką dawną oraz książek muzycznych,
prezentacja e-booków i czytników PocketBook

Zapraszamy szczególnie serdecznie studentów uczelni muzycznych,
a także nauczycieli i uczniów szkół średniego stopnia
oraz pasjonatów, zainteresowanych świadomą interpretacją
dzieł muzycznych w kontekście historycznym.

Prosimy o zgłoszenia do 27 stycznia 2013 r.
na e-mail: muzyka-dawna@chopin.edu.plFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - INFORMACJE - PLAKAT
formularz zgłoszeniowy
info facebook
plakat plakat.pdf
e-mail: muzyka-dawna@chopin.edu.pl

KOSZTY UCZESTNICTWA
Opłata za uczestnictwo w tygodniowym XI Forum Muzyka Dawna na UMFC wynosi:
- 150 zł dla uczniów i studentów do ukończenia 26 roku życia
- 250 zł dla pozostałych osób.
Prosimy o dokonywanie wpłat na konto uczelni: Raiffeisen Bank Polska S.A. 62 1750 0009 0000 0000 1333 6188 z dopiskiem "XI Forum Muzyka Dawna na UMFC".

MIEJSCE ZAJĘĆ XI FORUM
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2
www.chopin.edu.pl


--- ORGANIZACJA Międzywydziałowe Studium Muzyki Dawnej UMFC w Warszawie
--- WSPÓŁPRACA Austriackie Forum Kultury oraz Austria Barock Akademie w Gmunden
--- PATRONAT Polskie Radio PR 2
--- SPONSOR Tchibo
wspomaganie muzyka dawna
=========== ARCHIWUM 2012= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


od 30 czerwca do 7 lipca 2012 w Warszawie
VI Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej
<-- strona oficjana, szczegóły

Kierownictwo naukowe i artystyczne prof. Urszula Bartkiewicz

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - ul. Bednarska 11
Dom Studenta "Dziekanka" - ul. Krakowskie Przedmieście 58/60
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa - ul. Moliera 4/6
Kościół św. Anny - ul. Krakowskie Przedmieście 68


Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej adresowane są do muzyków i tancerzy - nauczycieli szkół muzycznych wszystkich stopni, studentów i absolwentów uczelni muzycznych, uczniów i absolwentów szkół muzycznych II stopnia, uczniów i nauczycieli szkół baletowych, zespołów kameralnych zajmujących się muzyką dawną oraz grup wokalno-instrumentalno-tanecznych działających przy ośrodkach kulturalnych.

Szósta edycja LKMMD będzie dotyczyć praktyk wykonawczych muzyki dawnej oraz metod ich nauczania i stosowania w następujących dyscyplinach: śpiew, trąbka naturalna, skrzypce barokowe, altówka, flet traverso, flet prosty, szałamaje, dudy, obój barokowy, viola da gamba, wiolonczela barokowa, klawesyn, lutnia, organy, klawikord, realizacja basso continuo, kameralistyka, orkiestra, taniec dworski, historyczne temperacje muzyczne. Celem kursów jest doskonalenie metod nauczania oraz aktualizowanie wiedzy metodologicznej odnoszącej się do problemów wykonawczych.

VI LKMMD będą obejmować wykłady, lekcje otwarte, warsztaty, muzykowanie zespołowe uczestników, pokazy, koncerty wykładowców i uczestników, zajęcia taneczne oraz psychoedukacyjne.

W programie znajdą się zajęcia wspólne dla wszystkich, jak i sekcyjne, zgodnie z wybraną przez uczestnika dyscypliną. Akceptowane są instrumenty historyczne i współczesne, a w zespołach kameralnych z basso continuo również pozostałe instrumenty dęte oraz smyczkowe. Dla uczestników VI LKMMD przewidziane są zaświadczenia o uczestnictwie. Zajęcia odbywać się będą w Warszawie w: Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina (ul. Bednarska 11); Domu Studenta Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina "Dziekanka"  (ul. Krakowskie Przedmieście 58/60); Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza (ul. Moliera 4/6) oraz w Kościele Św. Anny (ul. Krakowskie Przedmieście 68). (materiały organizatorów)

główni organizatorzy:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie oraz Fundacja Bednarska= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


od 7 do 15 lipca 2012 w Warszawie

b a r o c c o   m o d e r n o
XIX Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej
<-- strona oficjana, szczegóły

Kierownictwo artystyczne Agata Sapiecha

PEDAGODZY AKADEMII
Daniel Bruggen - flety, zespoły
Frank de Bruine - obój
Mark Caudle - wiolonczela, wiola da gamba
Katarzyna Drogosz - fortepian historyczny, zespoły
Tomasz Gniatkowski - fagot, dulcian
Anna Kowalska - lutnia, teorba
Beata Popis - akompaniament, basso continuo
Anna Radziejewska - śpiew
Dirk Snellings - śpiew, zespoły wokalne
Agata Sapiecha - skrzypce, fidel, zespoły
Simon Standage - skrzypce
Lilianna Stawarz - klawesyn, basso continuo
Cezary Szyfman - śpiew, zespoły wokalne
Piotr Wilczyński - klawesyn, basso continuo
Małgorzata Wojciechowska - flet traverso
a także trąbka barokowa, taniec historyczny i inne specjalności

W programie także koncerty pedagogów i uczniów MLAMD, wykłady otwarte, prezentacje instrumentów i inne działania.

Koszt pełnego uczestnictwa dla uczniów i studentów 800 zł, dla pozostałych osób 1000 zł.
Termin nadsylania zgłoszeń - 20 czerwca 2012

INFORMACJE SZCZGÓŁOWE oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
www.concertspirituel.pl oraz www.facebook.com/Concert.Spirituel
e-mail: muzyka-dawna@chopin.edu.pl


MIEJSCE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Szkoła Podstawowa nr 261 im. S. Kostki Potockiego w Wilanowie, ul Wiertnicza 26
Muzeum Pałac w Wilanowie

organizacja: FUNDACJA CONCERT SPIRITUEL
PATRONAT Michał Książę Sapieha
WSPÓŁPRACA Ambasada Królestwa Niderlandów / Ambasada Belgii - Przedstawicielstwo Flandrii / Polskie Radio PR 2= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


od 29 lipca do 5 sierpnia 2012 w Lidzbarku Warmińskim

M U S I C A   V A R I A T A
VIII Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Dawnej w Lidzbarku Warmińskim
<-- strona oficjana, szczegóły

WYKŁADOWCY
Anna Mikołajczyk - śpiew solowy
Henryk Böhm - śpiew solowy
Brian Berryman - flet traverso
Marek Niewiedział - obój barokowy
Tomasz Wesołowski - fagot barokowy
Jose Antonio Salar - klarnet historyczny
Krzysztof Stencel - róg naturalny
Zbigniew Pilch - skrzypce barokowe i altówka
Jarosław Thiel - wiolonczela barokowa
Petr Wagner - viola da gamba
Katarzyna Drogosz - pianoforte
Marcin Szelest - realizacja basso continuo

Koszt uczestnictwa wraz z noclegami - od 425 zł do 850 zł. Pełną opłatę lub zaliczkę w wysokości 250 zł należy przesłać do 15 czerwca 2012.
Istnieje mozliwość otrzymania stypendium pokrywającego 100% opłaty kursowej.
Szczegółowe warunki ubiegania się o stypendium umieszczono na stronie oficjalnej.

Termin nadsyłania zgłoszeń - 15 czerwca 2012
(osobom zgłaszającym się wcześniej przysługuje 10% zniżka za opłatę kursową).

Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Dawnej w Lidzbarku Warmińskim to warsztaty muzyczne przygotowujące uczestników do koncertowego wykonania rozmaitych form muzyki instrumentalnej oraz wokalno-instrumentalnej (głównie XVII, XVIII i XIX wiecznej). Skierowane są głównie do studentów akademii i uniwesytetów muzycznych, uczniów szkół muzycznych oraz profesjonalnych muzyków chcących poszerzyć swoją wiedzę i nabyć nowych umiejętności w zakresie wykonywania muzyki odleglejszych epok.
Uczestnicy przez tydzień będą mogli korzystać z codziennych zajęć indywidualnych z wysokiej klasy specjalistami w swoich dziedzinach, brać udział w licznych wykładach i dyskusjach poruszających istotne zagadnienia związane z tzw. historyczną praktyką wykonawczą oraz prezentować swoje umiejętności podczas wieczornych koncertów. Niezmiennym elementem wszystkich edycji naszej szkoły są koncerty wykładowców oraz zaproszonych artystów. Młodzi instrumentaliści będą mieli okazję, aby zaznajomić się ze specyfiką pracy w barokowej orkiestrze oraz szansą nabycia doświadczenia koncertowego, tak niezbędnego w ich przyszłych karierach. Dla śpiewaków jest to także szansa zmierzenia się z niezwykle ciekawym repertuarem i możliwość prezentacji efektów swojej pracy podczas licznych ku temu okazji.
Warsztaty adresowane są także do zespołów kameralnych, zarówno tych działających na stałe jak i tworzonych ad hoc. Specjalnie dobrani w tym celu wykładowcy, wykorzystując swoje doświadczenie w kameralistyce, prowadzić będą osobne, niezależne od indywidualnych, zajęcia. Podczas kursu przewidywane są spotkania i konsultacje z budowniczymi instrumentów.

organizacja: Towarzystwo Muzyczne MEDIUS

Komplet informacji na stronie oficjalnej. Zgłoszenia i wszelkie pytania:
Anna Gębołyś, k. 669 97 87 85 oraz e-mail: zgloszenia@muzykadawna.com= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kontakt